• +90 (507) 066 7239
  • info@akilmuhendislik.com------muhammetakil@gmail.com
  • Pazartesi - Cumartesi: 08:30 - 18:30

KOCAELİ EXPROOF TESİSAT KONTROLÜ VE RAPORLANMASI

Exproof Tesisat Kontrolü

Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı nitelikteki gaz, toz veya buharın hava ile karışarak patlayıcı kıvama geldikleri yerlere patlayıcı ortam denir. Patlayıcı ortamın kısa tarifi budur. Patlayıcı ortam oluşması ve tehlike yaratabilmesi için üç unsurun bir araya gelmesi gerekir.

A: Patlayıcı madde; Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gaz, buhar veya toz

B: Hava (Oksijen)

C: Enerji, patlamayı ateşleyecek bir kıvılcım veya güç kaynağı.

Bu üç unsurdan biri devre dışı edilebilirse patlama tehlikesi kalmaz.

Exproof Nedir?

Patlayıcı ortamlar ve patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrik aletlerinin çıkardığı kıvılcım ve ark bu gibi ortamları tehlikeye düşürmekte ve patlamalara neden olmaktadırlar. Bu nedenle bu gibi iş yerlerinin patlayıcı ortamlarında kullanılan elektrik aygıtları farklı olmalıdır. Yani tehlikeli ortamlarda, zorunlu olarak kullanılacak cihazlar Exproof olmalıdır.

Exproof; Explosion Proof kelimesinin kısaltılmış şeklidir. Exproof kelimesinin anlamı; patlamaya karşı korunmuş olmaktadır. Teknik anlamı ise; patlayıcı ve tehlikeli ortamlarda kullanılan elektrikli ürünler’dir (Exproof Electrical Equipment).

Exproof Ürünler ve Uygulamalar

Exproof ürünlerinin kullanım alanları, kullanılması zorunlu yerler ve tesisler;

Petrol ve petrol’den üretilmiş ürünlerin üretimi yapılan rafineriler ve buna bağlı depolama, dolum ve boşaltım istasyonları, rıhtımlar gibi.

Ham petrol ve gaz pompalama işletmelerinde (Kapalı alanlarda). Petrol ve sıvılaştırılmış gaz nakliyesi yapan gemilerde. Doğalgaz ve LPG gaz kullanılan ısıtma amaçlı kapalı sahalarda. Uçak tamir ve bakım hangarlarında. Büyük yemekhanelerde exproof fan kullanılır.

Kömür madenleri ve maden ocakları (yeraltı), tahıl ürünlerinin depolandığı hububat siloları. Dolum ve boşaltım sahalarında.

Un ve şeker fabrikalarında (toz ortamlarında). Çimento imalatı yapılan fabrikalarda, bilhassa kapalı alanlarda (aşırı toz birikimi olan yerlerde). Sunta, kereste ve mobilya fabrikaları gibi tozlu ve talaşlı imalatı olan ortamlarda.

Bina ve yerleşim birimlerinin ısıtılması amacıyla doğalgaz kazan dairelerinde, aydınlatma, kumanda panoları, alarm ve ikaz ürünleri.

Kimyasal ürünler ve özellikle gübre imalatı yapılan fabrikalarda. Her türlü alkollü içecek imalatı yapılan tesislerde (imalat ve depolama yapan).

Boya imalatı yapan tesisler. Boya hammadelerinin kullanıldığı ve depolandığı sahalar. Otomotiv endüstrisinde, boya yapılan bölümlerde. Mühimmat ve barut imalatı yapılan tesislerde  (imalat yerleri ve depolama).

LPG ve LNG (Doğalgaz) depolama ve dolum, boşaltım yerleri. Doğalgaz depolanan ve işlem yapılan bütün açık ve kapalı alanlarda. Her türlü petrol ve petrol ürünlerinin dolum yapıldığı (kara dolum) tesislerinde, aydınlatma, kumanda panoları ve özellikle araç topraklama cihazları.

Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile imalat yapılan sanayi kolları ve tesislerde, normal çalışma prensibi veya arıza, bakım imalat sırasında ortaya (gaz , toz, veya yanıcı madde buharı gibi sebeplerle) patlayıcı ortam meydana gelmektedir

Exproof Yönetmelikler ve Standartlar

Exproof konusunda Dünyada kabul edilen normlar ve standartlar mevcuttur. Üretimler bu standartlara göre yapılmaktadır. Bu standartlar ”EN” 94/9 Standartları, ATEX, IEC ve IECEx standartlarıdır. Bu norm ve standartlara göre imal edilen ürünler, tespit edilen tehlikeli sahalarda tam bir koruma sağlayarak kullanılmalıdır. Gaz ortamında çalışan Exproof ürünler, içine gaz sızdırmaz ve ürün içinden dışarıya, üründe kullanılan diğer malzemeler de dahil olmak üzere hiç bir şekilde kıvılcım ve ark çıkmaz. Ürünün iç kısmında kullanılan diğer elektrikli malzemeler de zaten ”Ex” özelliklerinde imal edilir.

AKIL ELEKTRİK MÜHENDİSLİK OLARAK EXPROOF TESİSAT UYGULAMA VE KONTROL HİZMETLERİNİ VERMEKTEYİZ.

(c) 2016 Akıl Elektrik Mühendislik. Tüm Haklar Saklıdır.